الکترو کاردیوگراف شش کاناله EKG6012

 
 
الکترو کاردیوگراف شش کاناله Meditech EKG6012
 
مشخصات اولیه
مانیتور تمام رنگی حرفه ایtouch Screen  –  7.5 اینچ
 
 پرینت 6و 12 لید بصورت همزمان
 
قابلیت تفسیر و آنالیز بصورت اتوماتیک
 
قابلیت اتصال به کامپیوتر
 
نمایش 6تا 12 لید بر روی مانیتور با کیفیت بسیار بالا
 
قابلیت ثبت اطلاعات 1000 بیمار در حافظه
 
قابلیت پرینت و چیدمان لیدها تا ده مدل مختلف
 
 
مشخصات تخصصی و بیشتر
 طراحی زیبا و دسترسی آسان به منوها
 
مانیتور تمام رنگی حرفه ای touch screen       800×480 TFT
 
نمایش  12لید همزمان و پردازش دیجیتالی و حذف نویزهای EMGو AC  و خط اصلی
 
قابلیت پرینت در حالتهای زیر
 
6+1(rhythm),6, 4+1(rhythm),4,3+1( rhythm),3,  2+1 (rhythm), 2 , rhythm  7,
 
rhythm 6  ,  rhythm 5,   rhythm 4 ,  rhythm 3 ,  rhythm 2,  Manual  etc
 
نمایش کلیه حالتهای کارکرد دستگاه بر روی مانیتور جهت  دسترسی آسان به منوها و نمایش چیدمان الکترودها برروی بیمار
 
این دستگاه می تواند بصورت اتوماتیک نوار  ECGرا تفسیر و آنالیز نمایید و همچنین پارامترهای زیر را اندازه گیری نمایید.
 
QRS and Pwa              
 
HR,P-R  Interval ,  QRS Duration ,  P Duration ,  T Duration ,Q-T Interval
 
Q-TC, P Axis , QRS Axis, T Axis , R(V5) , S(V1) , R(V5) + S(V1),etc
 
دستگاه می تواند با برق شهر و یا باطری قابل شارژ کار کند . باطری دستگاه در حالت آماده به مدت 4ساعت و یا 150 عدد پرینت و یا 90 دقیقه کار کند.
 
 قابلیت ثبت و بررسی بیش از 1000پرونده بیمار را دارد.