Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > kompaktny monitoring sledovania s pulznym oxymetrom a NIBP meraniami


kompaktny monitoring sledovania s pulznym oxymetrom a NIBP meraniami


Oxima  VET MediTech kompaktny monitoring  sledovania s pulznym oxymetrom a NIBP meraniami. Najlepš¨ª jasny LED displej zo sondou,pre NIBP, SpO2 tepovej frekvencie. dospelych, novorodencov. Oxima je vybaven¨¢ nastaviteľnym zvukovym a vizu¨¢lnym alarmom a vstavanou dob¨ªjacou bat¨¦riou, môže uložiť až 2000 skupin NIBP ¨²dajov, ktor¨¦ sa rovn¨¢j¨² až 10 hod¨ªn SpO2 d¨¢t.


Click for details...

-Vysok¨¦ rozl¨ªšenie farebn¨¦ho LCD displeja, pre tabuľkov¨¦ trendy a SpO2 vysledkov
-Kompaktny a ľahko prenosny, umožn¨ª nepretržit¨¦ sledovanie so vstavanou bat¨¦riou
-Manu¨¢lne a automatick¨¦ ovl¨¢danie, kontinu¨¢lne meranie NIBP

-Vymeniteľn¨¢ sonda, AC / DC nap¨¢janieHome | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155