Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > khi de khu rung tim


khi de khu rung tim


GIỚI THIỆU
Khi Defi Xpress l角m việc trong chế độ MANUAL, n車 phan t赤ch dạng s車ng ECG của bệnh nhan, để cho thấy nhịp tim. C芍c b芍c sĩ điều h角nh phải đ芍nh gi芍 khi để khử rung tim. M芍y cung cấp c芍c c迆 sốc khử rung qua xử ly hoặc c芍c tấm l車t m芍y khử rung tim. Khi ở chế độ bấm n迆t SYNC MANUAL, c芍c DefiXpress c車 thể nhận ra tam nhĩ rung v角 chỉ ra đỉnh R tại dạng s車ng ECG.

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Loại sản phảm: Thi那́t bị hỗ trợ
- Thương hi那̣u: Meditech
- Model: DefiXpress
- Xuát xứ: Bắc Kinh, Trung Quốc
- Màu sắc: xanh và trắng
- Tổng khối lượng: 10.9kg
- Khối lượng than máy: 6.6kg
- Waveform: biphasic

- Các thông số: AED,ECG,SPO2,NIBPHome | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155