Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > Veterinarny pulzny oximeter FOs2PRO VET


Veterinarny pulzny oximeter FOs2PRO VET
Pulznym oximetrom môžete sledovať pulz kysl¨ªkovej satur¨¢cie a tepovej frekvencie pomocou prsta.
Toto zariadenie je pre nemocnicu, domov, zdravotn¨¦ centr¨¢, alpsk¨¦ oblasti a tiež môžu byť použit¨¦ pred a po športe.
Môžete si vybrať zo širokej ponuky prstovych oximetrov vr¨¢tane viac ako 8 modelov s odlišn¨¦ho pohľadu, farieb a funkci¨ª.
 
MediTech Finger pulzny oxymeter
MediTech poskytuje kvalitny, profesion¨¢lny stupe¨¾ dychania formou oximetrie. Riešenie pre všetky vaše bodov¨¦ kontroly. Kontinu¨¢lne monitorovanie SpO2 potreby.
 

Čerp¨¢me z viac ako 14 rokov klinickych sk¨²senost¨ª a technick¨¦ho vedenia. Neust¨¢le vedieme z¨¢lohu a zav¨¢dzanie novych technol¨®gi¨ª, ktorych cieľom je zlepšiť starostlivosť o pacientov. Navrhnut¨¦ s našou osvedčenou technol¨®giou,MediTech  pulzn¨¦ oxymetre s¨² testovan¨¦ a preuk¨¢zan¨¦ ,v tych najn¨¢ročnejš¨ªch situ¨¢ci¨¢ch.


Home | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155