Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > Vet pulzni oxymetr


Vet pulzni oxymetr


Vet pulzn¨ª oxymetr

Pulzn¨ª oxymetr s veterin¨¢rn¨ª SpO2 sondou a vyhodnocovac¨ª jednotkou s displejem.

Z¨¢kladn¨ª funkce:Vet pulzn¨ª oxymetr FOs2pro

 • zobrazen¨ª SpO2 a TF a vykreslen¨ª pletysmografick¨¦ křivky na barevn¨¦m displeji
 • zvukov¨¢ signalizace pulzů
 • možnost nastaven¨ª alarmů (horn¨ª a doln¨ª mez)
 • indik¨¢tor stavu baterie
 • voliteln¨¦ zobrazen¨ª ¨²dajů na displeji
 • konfigurace displeje ve čtyřech sm¨§rech
 • 3 stupn¨§ jasu displeje
 • ukazatel stavu baterie, n¨ªzk¨¢ spotřeba, v¨ªce než 24hodin nepřetžit¨¦ho provozu
 • ukl¨¢d¨¢n¨ª dat každou sekundu po dobu 30hodin
 • automatick¨¦ vyp¨ªn¨¢n¨ª
 • rozm¨§ry: 87 x 45 x 22 mm
 • hmotnost: 175 g (včetn¨§ baterie)

Technick¨¦ parametry:

 • 1,8¡± 65K barevny TFT displej, rozlišen¨ª 160*128 pixelů
 • SpO2: 35 - 99%
 • tepov¨¢ frekvence: 30 - 250 tepů/min
 • rozlišen¨ª: 1% SpO2, 1 tep/min
 • přesnost: ¡À2% (70 - 90%), nespecifikovan¨¢ < 70%, ¡À2 tepy/min nebo ¡À2%
 • nap¨¢jen¨ª: 1 x nab¨ªjiteln¨¢ Li baterie 3,7V
 • nab¨ªjen¨ª: přes transform¨¢tor nebo přes USB
 • možnost propojen¨ª s PC přes USB
 • software pro vyhodnocen¨ª dat
 • vysok¨¢ odolnost proti rušen¨ª okoln¨ªm sv¨§tlem
Obsah balen¨ª
  • pulzn¨ª oxymetr
  • veterin¨¢rn¨ª SpO2 sonda
  • CD se softwarem
  • USB kabelnab¨ªječka

  Home | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

  Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

  2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155