Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > Ultrazvukovy skener bezdratovy iSono S


Ultrazvukovy skener bezdratovy iSono S


Nov¨¢ špičkov¨¢ technologie přenosnych ultrazvukovych scannerů. Naprost¨¢ sv¨§tov¨¢ jednička.
 
 
Ultrazvukovy př¨ªstroj je určen pro diagnostiku březosti prasnic, koz, ovci, fen a dalš¨ªch zv¨ªřat formou abdomin¨¢ln¨ªho vyšetřen¨ª.

Ultrazvukovy skener bezdr¨¢tovy iSono S. Ultrazvukovy skener pro bezdr¨¢tov¨¦ připojen¨ª k jak¨¦mukoliv typu tabletu Apple iPad.  Skener vynik¨¢ svou velmi n¨ªzkou hmotnost¨ª a malymi rozm¨§ry. Nejlehč¨ª ultrazvukovy scanner na sv¨§t¨§.  Skener je vod¨§odolny, d¨ªky čemuž se velmi snadno čist¨ª.
 
Přednosti:
přistroj je vybaven novou spolehliv¨§jš¨ª ultrazvukovou hlavou. Motor sondy je um¨ªst¨§n uvnitř hlavy, t¨ªm se zamezuje  ¨²niku oleje a zvyšuje životnost sondy
nejčast¨§jš¨ªm zdrojem poruchy ultrazvukovych skenerů byv¨¢ mechanick¨¦ poškozen¨ª kabelů mezi př¨ªstrojem a sondou, u tohoto př¨ªstroje tento probl¨¦m odpad¨¢
sonda velikosti holic¨ªho strojku velice dobře padne do ruky.
pr¨¢ce s př¨ªstrojem je velmi jednoduch¨¢, př¨ªjemn¨¢ a bez přek¨¢žej¨ªc¨ªho kabelu
zah¨¢jen¨ª diagnostiky je jednoduch¨¦, stisknut¨ªm tlač¨ªtka sondy a zapnut¨ªm iPadu se sonda b¨§hem n¨§kolika vteřin automaticky načte, zobraz¨ª a lze m¨§řit.
sonda je vybavena možnosti bezdr¨¢tov¨¦ho nab¨ªjen¨ª, po dokoupen¨ª b¨§žn¨§ dostupn¨¦ nab¨ªjec¨ª podložky pro telefony se př¨ªstroj na ni jen polož¨ª a automaticky se nab¨ªj¨ª.
zobrazen¨ª je d¨ªky kvalit¨§ displejů a velikosti iPadu na velk¨¦ a na špičkov¨¦ ¨²rovni
 
Technick¨¢ data:

    rozm¨§ry: 14.0 x 4.0 x 4.5 cm
    sonda: mechanick¨¢, sektorov¨¢
    ¨²hel sn¨ªm¨¢n¨ª: 90¡ã
    frekvence sondy: 3.5MHz
    hloubka sn¨ªm¨¢n¨ª: od 10 až po 18 cm
    režim zobrazen¨ª: B-mode
    stupn¨§ šedi: 256 ¨²rovn¨ª
    doba provozu při pln¨§ nabit¨¦ baterii: 4 hodiny
    hmotnost: 200 g
 
Home | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155