Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > Tlakovy Holter Echo 80 Softver 24 hodinove monitorovanie krvneho tlaku


Tlakovy Holter Echo 80 Softver 24 hodinove monitorovanie krvneho tlaku


Tlakovy Holter Echo 80 Softv¨¦r : 24-hodinov¨¦ monitorov¨¢nie krvn¨¦ho tlaku

  • Kompaktny a prenosny, ľahko použiteľny Vhodny pre dospelych, deti a novorodencov
  • Veľky farebny LCD displej ABPM
  • Možnosť uloženia až 300 z¨¢znamov
  • Každy z¨¢znam obsahuje podrobny čas merania, systolicky krvny tlak, diastolicky krvny tlak, priemerny krvny tlak, tepov¨²frekvenciu, chybov¨¦ hl¨¢senie a z¨¢znamov¨¦ č¨ªslo
  • Nastaviteľn¨¦ zvukov¨¦ a vizu¨¢lne alarmy
  • Real-time ambulantn¨¦ monitorovanie 24 hod¨ªn
  • Oscilometrie s krokom defl¨¢cie
  • Klinicky overen¨¢ presnosť
  • Všetky d¨¢ta je možn¨¦ preniesť do PC cez softv¨¦r

K dispoz¨ªcii s¨² dva spôsoby merania: manu¨¢lne a automatick¨¦. Každy režim zobraz¨ª aj diastolicky, systolicky apriemerny krvny tlak.

V manu¨¢lnom režime je iba jedno meranie vykon¨¢van¨¦ pre každ¨² dobu.

V automatickom režime môžete nastaviť časovy interval pre 5/10/15/20/30/45/60/90 min¨²t

+ Windows softv¨¦r (v anglickom jazyku)

+ S¨²časťou balenia s¨² 3 manžety : dospel¨¢, detsk¨¢ a XXL manžeta


Technick¨¦ špecifik¨¢cie
 Displejfarebny LCD
 Nap¨¢janiedve "AA" 1,5 V alkalick¨¦ bat¨¦rie
 Rozmery120 x 80 x 32 mm
 Hmotnosť<350 g (vr¨¢tane bat¨¦ri¨ª)

 NIBP
- Met¨®daoscilometrie
- Režimmanu¨¢lne / automatick¨¦ / kontinu¨¢lne
- Rozsah merania25-260 mmHg (max 280 mm Hg)

 Automatick¨¦ meranie Interval:
- 5101530456090120 min¨²t
- Rozl¨ªšenieImmHg
- Ochrana proti preťaženiu300 mmHg
- Alarmsystolickydiastolicky
- Stredny alarm10  270 mmHg

 Tepov¨¢ frekvencia
- Rozsah0 - 254 tepov za min¨²tu
- Rozl¨ªšenie1 min
- Presnosť¡À 1 min
- Alarm rozsah0 - 254 tepov za min¨²tu

 Operačny syst¨¦mWindows XP7


Štandardn¨¦ pr¨ªslušenstvo
 Taška
 3 nylonov¨¦ manžety (dospel¨¢, detsk¨¢, XXL manžeta- bez latex
 Už¨ªvateľsk¨¢ pr¨ªručka
 Softv¨¦r (anglicky)
 Manžeta - pripojenie hadice 1,5 m
 Bat¨¦rie


Technick¨¦ špecifik¨¢cie
 Displejfarebny LCD
 Nap¨¢janiedve "AA" 1,5 V alkalick¨¦ bat¨¦rie
 Rozmery120 x 80 x 32 mm
 Hmotnosť<350 g (vr¨¢tane bat¨¦ri¨ª)

 NIBP
- Met¨®daoscilometrie
- Režimmanu¨¢lne / automatick¨¦ / kontinu¨¢lne
- Rozsah merania25-260 mmHg (max 280 mm Hg)

 Automatick¨¦ meranie Interval:
- 5101530456090120 min¨²t
- Rozl¨ªšenieImmHg
- Ochrana proti preťaženiu300 mmHg
- Alarmsystolickydiastolicky
- Stredny alarm10  270 mmHg

 Tepov¨¢ frekvencia
- Rozsah0 - 254 tepov za min¨²tu
- Rozl¨ªšenie1 min
- Presnosť¡À 1 min
- Alarm rozsah0 - 254 tepov za min¨²tu

 Operačny syst¨¦mWindows XP7


Štandardn¨¦ pr¨ªslušenstvo
 Taška
 3 nylonov¨¦ manžety (dospel¨¢, detsk¨¢, XXL manžeta- bez latex
 Už¨ªvateľsk¨¢ pr¨ªručka
 Softv¨¦r (anglicky)
 Manžeta - pripojenie hadice 1,5 m

 Bat¨¦rieHome | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155