Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > Monitor Multi parametru


Monitor Multi parametru


 Monitor Multi parametru

 

Popis:

¡ö 8.4¡å barevny TFT display  

¡ö Vhodny pro dosp¨§l¨¦, nedosp¨§l¨¦ a novorozen¨¦ pacienty

¡ö Z¨¢kladn¨ª parametry (ECG, SpO2, NIBP) v obt¨ªžn¨¦m př¨ªpad¨§ pro nočn¨ª monitoring a transport    

¡ö Akustick¨¦ a vizu¨¢ln¨ª upozorn¨§n¨ª s nastavitelnymi alarmovymi rangery

¡ö Zapojen¨ª do s¨ªt¨§ s centr¨¢ln¨ªm monitorovac¨ªm syst¨¦mem  

¡ö ¨²činn¨¢ spr¨¢va dat a skladovac¨ª kapacity

¡ö Vhodny pro mazl¨ªčky, zv¨ªřata (psy, kočky...)

ECG

¡ö Typ veden¨ª: 5-lead  

¡ö Vstup: RA; LA; RL; LL; V  

¡ö Rychlost: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s  

¡ö Přesnost: ¡À1bpm nebo ¡À1%, ktery je v¨§tš¨ª 

¡ö Ochrana: Vydrž 4000VAC/50Hz nap¨§t¨ª v izolaci od elektrochirurgie a defibrilace

¡ö S-T detekce: ANO, Analyza arytmie: ANO

¡ö Alarm: ANO, akusticky a vizu¨¢ln¨ª alarm, alarm př¨ªležitostn¨§ odpojitelny

NIBP 

¡ö Metoda: Oscilometrie  

¡ö Operačn¨ª mody: Manu¨¢ln¨ª/Automaticky/STAT  

¡ö M¨§rn¨¢ jednotka: mmHg / KPa voliteln¨¦

¡ö M¨§rn¨¦ typy: Systolicky, diastolicky, prům¨§rny 

¡ö Přetlakov¨¢ ochrana: ANO

SPO2 

¡ö Rozsah m¨§řen¨ª: 0-100%  

¡ö Přesnost: ¡À2digit (70~100%);  

¡ö 0~69% nespecifikovany

Respirace

¡ö Metoda: RA-LL impedance  

¡ö Ml¨¢d¨§/novorozenec: 6-150rpm  

¡ö Rozsah alarmu: Dosp¨§ly: 6-120rpm  

¡ö Ml¨¢d¨§/novorozenec: 6-150rpm  

¡ö Alarm apnoe: ANO

Teplota

¡ö Přesnost: 0.1¡æ  

¡ö Program: dvojity program 

¡ö Rozsah alarmu: 0-50¡æ

EtCO2 (volba)

¡ö M¨§ř¨ªc¨ª mody: bočn¨ª proud nebo hlavn¨ª proud 

¡ö Rozsah m¨§řen¨ª: EtCO2: 0-99mmHg  

¡ö Přesnost: koncentrace CO2

¡ö Alarm apnoe: ANO

IBP (volba)

¡ö Program: 2 programy  

¡ö Tlakov¨¦ sn¨ªmače: citlivost: 5( mV/V/mmHg)  

¡ö Sn¨ªmače stran:  ART,  PA, CVP, RAP, LAP, ICP  

¡ö Rozsah alarmu: -10~300mmHg

Standardn¨ª nastaven¨ª: 

¡ó ECG, NIBP, SpO2, RESP, 2-TEMP, Network


Home | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155