Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > MiniScan VET Veterinarny ultrazvuk


MiniScan VET Veterinarny ultrazvukVeterin¨¢rny  miniScan VET Meditech  ultrazvukovy inteligentny sn¨ªmač pre veterin¨¢rov!
V s¨²časnej dobe,s¨² ultrazvukov¨¦ technol¨®gie široko uzn¨¢van¨¦ a použ¨ªvan¨¦ po celom svete.
V MediTech ch¨¢peme, že ultrazvukov¨¦ sn¨ªmače musia byť schopn¨¦
poskytovať vysoky vykon a jednoduch¨¦ použitie.To je dôvod, prečo sme
sa venovali skenerom a inov¨¢ci¨¢m ultrazvuku, ktor¨¦ to skutočne umož¨¾uj¨².
miniScan
Rozdiel vo svojej každodennej pr¨¢ci. Z plochy (prenosn¨¦),so stol¨ªkom.
Posledn¨¦ VPN technol¨®gie ,skenery, notebook ultrazvuk, od čiernobielych
na 2D, 3D a poslednych 4D. Meditech pon¨²ka široky vyber produktov
pre z¨¢kazn¨ªkov.
Odpor¨²čam veterin¨¢rne ultrasonografi MediTech
Veterin¨¢rny miniScan ultrazvukovy sn¨ªmač určeny pre mal¨¦ i veľk¨¦ tehotn¨¦ zvierat¨¢ - oš¨ªpan¨¦, kravy,ovce, psy, mačky a ďalšie
Vysoko kvalitn¨¦ sn¨ªmky.
340 g (vr¨¢tane bat¨¦rie) n¨ªzka hmotnosť, mal¨¦ rozmery a ergon¨®mia navrhovania.
Viac ako 2,5 hodiny nepretržitej prev¨¢dzky, pripraveny kedykoľvek a kdekoľvek s vn¨²tornou nab¨ªjateľnou bat¨¦riou na okamžit¨¦ zapnutie.
Vodotesn¨¦ a prachotesn¨¦ sondy, možno ho ľahko čistiť teč¨²cou vodou.
Štandardn¨¢ konfigur¨¢cia:
-Hlavnej jednotky (miniScan) veterin¨¢rny ultrazvukovy syst¨¦m
-Multi-frekvenčn¨¦ vodotesn¨¦ ultrazvukov¨¦ sondy
-Dob¨ªjacie Li Lon bat¨¦rie
-AC adapt¨¦r (AC110V ~ 240V, 50/60Hz)
-Band¨¢ž z¨¢pästia
-Kufr¨ªk
-Dva roky z¨¢ruka vyrobcu

Voliteľn¨¦:
-Zapaľovač do auta
-Video okuliare
-Ďalšie dob¨ªjacie Li Lon bat¨¦rie

Navrhnut¨¦ špeci¨¢lne pre použitie s miniScan, pre značn¨¦ zlepšenie v sledovan¨ª obrazu  plodnosti a tehotenstva. Skenovanie kon¨ª, hovädzieho dobytka, oviec,jele¨¾ov a kôz.
-Je určeny pre použitie v ter¨¦ne, pevny a spoľahlivy. Rovnako ako je odolny proti vode a prachu. Môže byť tiež použity v širokom rozsahu teplôt.
Odpor¨²čame veterin¨¢rne ultrasonografi MediTech
-Ultrazvukovy obr¨¢zok sa zobraz¨ª priamo pred vašimi očami, ale pritom m¨¢te dobr¨¦ perif¨¦rne videnie na zvyšenie povedomia o zvierati.
-Pohodln¨¦ a ľahk¨¦ použitie.

Technick¨¦ ¨²daje:
Monitor: 3,5 ¡± s vysokym rozl¨ªšen¨ªm farebny TFT LCD, 640 x 480 pixelov
Sonda: Multi-frekvenčn¨¢ mechanick¨¢ sektorov¨¢ sonda
Frekvencia: 2.5/3.5/5.0MHz
Hĺbka: 160 mm Max
Uhol skenovania: 78 stupe¨¾
Šedym: 256 ¨²rovn¨ª šedi
Vstavan¨¢ pamäť: až 128 sn¨ªmok
Spoločn¨¦ merania: Vzdialenosť, Plocha, Objem srdcovej frekvencie

OB merania:
Prasa-HL,
Ovce / Kozy-USD;
Hovädzieho dobytka BL, SL, HL
Mačky-HD, BD;
Psi-BD, GSD, CRL, HD, BD

AC adapt¨¦r: 110V ~ 240V, 50/60Hz
Bat¨¦ria: vn¨²torn¨¢ Li-Ion bat¨¦ria
Viac ako 2,5 hodiny pre kontinu¨¢lnu pr¨¢cu
Plne nabitie bat¨¦rie 2 hodiny (75% nabit¨¦ za 1 hodinu)
Hmotnosť: 340 g vr¨¢tane bat¨¦rie
Rozmery: 171 mm ¡Á 93 mm ¡Á 62 mm

Hmotnosť s kufr¨ªkom: 3,4 kgHome | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155