Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > Med en spirometri


Med en spirometri


Lättanvänd, komplett spirometri för bedömning av andningskapacitet. Möjlighet att utföra VC-test (SVC), FVC-test, MVV samt bronkodilitationstest. Rapporter visas både numreriskt samt grafiskt. Utrustnigen refererar till ITS, ERS standard med bl.a referensmaterial Knudson
Artikelnummer:SpirOx pro

Enhet:st.


Med en spirometri kan man göra en objektiv bedömning av andningskapaciteten hos patienten och för detta krävs inga stora och krångliga utrustningar. Undersökningen går utmärkt att utföra på vårdcentraler bara kunskapen finns hos personalen. Spirometri är en undersökning som ställer höga krav på patientens medverkan och det är viktigt att personalen har kunskap och förståelse för att kunna se att patenten gör rätt ifrån sig samt att kunna leda patienten genom undersöknigen på ett bra sätt.

Med spirometer SpirOx pro  är det enkelt att utföra en spirometri. Med den enkla menyn är det lätt att välja om patienten ska utföra en VC test, även kallas SVC (slow vital capasitet), MVV-test (maximum volumtary ventilation), FVC-test (Forcerad vital capasity) med flödevolymskurva samt möjlighet till bronkialdilatationstest.

Med VC-test får man värden av statiska lungvolymer. 
Vital kapasitet (VC) Tidal volym (TV) Expiratorisk reserv volym (ERV) Inspiratorisk reserv volym (IRV) Inspiratorisk kapacitet (IC)
OBS! för total lungvolym (TLV) samt resudualvolym (RV) krävs större och mer avancerade utrustningar med gasspädning alt helkroppsplethysmografi. 

Vid FVC-test fås de viktigaste parametrarna för bedömning av obstruktiva lungsjukdomar såsom astma och KOL. I rapporten visas resultaten både numrersikt samt grafiskt med en flödevolymskurva. Värden av Forcerad vital kapacitet (FVC), Forcerad expiratorisk volym vid 1 sek (FEV1) samt kvoten av dessa är viktiga värden vid bedömning av trånga luftvägar. Peak expiratorisk flow (PEF) är även det ett viktigt värde vid bedöminng av dynamisk spirometri, men även en viktig parameter för att bedömma att kurvan är tekniskt rätt utförd.
Med spirometer SpirOx pro  får man även inspiratoriska värden som tex forcerad inspiratorisk vital capacitet (FIVC) samt Peak inspiratorisk flow (PIF). En rätt utförd inspiratorisk kurva kan visa tecken på högt sittande hinder som hindrar luften från fri passering.   

Önskas bronkialdilitationstest ger man patienten önskat dilitationsmedel för att sedan efter 15 min göra om de tester man önskar, vanligast FVC.

För en mer komplett bild av vilka värden som är mätbara med spirometer SpirOx pro se bifogat dokument.

Tillbehör:

  • Engångsmunstycken


Home | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155