Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > May do nong do oxy trong mau


May do nong do oxy trong mau


My đo nồng độ oxy ha tan trong mu


Model: FOs3plus

Hãng sản xuất: Meditech

Cấu hnh kĩ thuật:

Mn hnh mu 4 chiều OLED
Độ phan giải mu 160x128, 256k
Bo hiệu bằng am thanh v hnh ảnh (33 ~99%)
Tỷ lệ xung v am thanh xung (30 - 225bpm)
Kết nối my tnh bằng giao diện USB v kết nối không day
Hiển thị đồng bộ trn thiết bị v trn mn hnh my tnh
Bộ nhớ lưu trữ hơn 30 giờ thông tin
Phần mềm tin tiến kiểm tra v theo dõi trong khi ngủ

Nguồn hoạt động: Pin Lithiun Polymer 3.7V
Hiển thị điện p pin: hiển thị bằng biểu đồ trn mn hnh OLED
Bộ xạc : xạc qua cổng USB v xạc bằng bộ xạc AC
Hiển thị thông số SPO2 : 35 - 99%
Công suất tiu thụ: t hơn 20mA
Độ phan giải: 1% đối với thông số SpO2 v 1bpm với 
tỷ số xung 
Độ chnh xc : 2bpm hoặc 2% với tỷ số xung 
Tự ngừng hoạt động tự động khi không đặt ngn tay vo my

 Home | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155