Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > KARDIOTOKOGRAF CTG pristroj MD900f


KARDIOTOKOGRAF CTG pristroj MD900f


Na rozdiel od všetkych z¨¢kladnych modelov m¨¢ naviac :

- veľky vyklopny farebny display
- so zobrazen¨ªm krivky a hodnoty
- m¨¢ 9 kryšt¨¢lov¨¦ sondy, ktor¨¦ s¨² citlivejšie a presnejšie
- 12 hod. z¨¢znam uloženia do pamäti a n¨¢sledn¨¦ prehr¨¢vanie a tlač
- vystup do centr¨¢lneho monitorovacieho syst¨¦mu alebo PC
- možnosť zaznamenania veľk¨¦ho množstva ¨²dajov o pacientke
- menu so širokou ponukou
- prep¨ªnanie medzi dvomi typmi displejov /1 plod alebo dvojičky/
- inštal¨¢cia možn¨¢ aj na stenu, alebo mobilny stojan
- display i z¨¢znamovy papier doplneny o zelen¨¦ pole označuj¨²ce
   fyziologick¨¦ hodnoty oziev plodu
- ako samozrejmosť je - z¨¢znamov¨¦ tlačidlo - pre pacientku /pri pohyboch plodu/
- pre lek¨¢ra
- nastavenie alarmov

- rychlosť a dĺžka tlače


http://www.meditech.com.cn/Fetal-doppler-Monitor/meditech-Fetal-Monitor/detail 


Home | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155