Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > ECG Work Stationje EKG periferni


ECG Work Stationje EKG periferni


EKG 
Meditech ECG Work Stationje EKG perifern¨ª rozš¨ªřen¨ª k PC pro l¨¦kaře a kliniky, kter¨¦ se zabyvaj¨ª multi-funkčn¨ª EKG analy-
zou, včetn¨§ 12-svodov¨¦ho klidov¨¦ho EKG, EKG vektografie (VCG) a pozdn¨ªho komorov¨¦ho potenci¨¢lu (VLP). 
Syst¨¦m automaticky ukl¨¢d¨¢, analyzuje, prům¨§ruje, zobrazuje a vytiskne nahrany EKG sign¨¢l, VCG a VLP data. 
Pracuje v prostřed¨ª Windows XP, kde lze prohl¨ªžet vysledky m¨§řen¨ª a prov¨¢d¨§t analyzy v přiložen¨¦m software, 
tisk zpr¨¢v je možny na všech tisk¨¢rn¨¢ch kompatibiln¨ªch s Windows XP. Optick¨¦ galvanick¨¦ odd¨§len¨ª vzorkovac¨ª-
ho obvodu EKG od sb¨§rnice USB zaručuje kvalitn¨ª přenos dat, uživatelsky př¨ªv¨§tiv¨¦ prostřed¨ª a 100% bezpeč-

nost pacienta. 

Specifikace: 
Odb¨§r vzorků: 1000 vzorků / s / kan¨¢l, 12 bitů, Simult¨¢nn¨ª 12 svodov¨¦ nahr¨¢v¨¢n¨ª 
Digit¨¢ln¨ª rozlišen¨ª: 2 ¦ÌV 
Frekvenčn¨ª odezva : 0.05-250 Hz (+3 dB) 
Potlačen¨ª souhlasnych sign¨¢lů: >90 dB 
Vstupn¨ª impedance: >10 M 
Časov¨¢ konstanta: 3,2 s 
Maxim¨¢ln¨ª potenci¨¢l elektrody: 300 mV DC 
Dynamicky rozsah: 10 mV 
Izolačn¨ª nap¨§t¨ª: 4000 V 
Unikaj¨ªc¨ª proud: <10 ¦ÌA 
Pacientsky kabel: Standard 10-ž¨ªlovy,15-pinovy D konektor 
PC rozhran¨ª: USB konektor 
Rozm¨§ry: 149 x 122 x 26 mm (5,9 x 4,8 x 1,0 palce) 
 
Minim¨¢ln¨ª požadavky na poč¨ªtačovy syst¨¦m: 
Procesor: Pentium III 
RAM : 128MB 
HD: 20G 
OS: Windows XP 
Displej: Kompatibiln¨ª se standardem VGA 

Tisk¨¢rna: Laserov¨¦ a inkoustov¨¦ kompatibiln¨ª s Windows XP 
Home | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155