Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > Do czego stuzy pulsoksymetr


Do czego stuzy pulsoksymetr


Do czego służy pulsoksymetr?

Pulsoksymetr to urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru przezsk車rnego, wysycenia krwi tlenem (saturacji). Jednocześnie rejestruje r車wnież częstotliwość pracy serca (puls).
Działa na zasadzie pomiaru pochłaniania przez czerwone krwinki w naczyniach włosowatych promieniowania o dw車ch r車żnych długościach fali 每 czerwonego i podczerwonego. Na podstawie pomiaru oblicza się stopie里 nasycenia hemoglobiny tlenem (SpO2). Algorytm obliczania jest z reguły skonstruowany w spos車b uniezależniający wyniki od grubości tkanki pacjenta oraz innych czynnik車w indywidualnych (jak lakier na paznokciach, blizny, anomalie anatomiczne).

Pulsoksymetr składa się z jednostki centralnej oraz czujnika. Dostępne są r車wnież przenośne wersje zasilane przez baterie oraz specjalnie przystosowane wersje militarne.

Czujnik pulsoksymetru zakłada się najczęściej na palec u ręki. Niekiedy zakłada się na palec u nogi, płatek ucha, a u noworodk車w na stopę lub nadgarstek (wymaga to innego rodzaju czujnika). W zależności od potrzeb używa się czujnik車w jednorazowych oraz wielokrotnego użycia. Do diagnozy pacjent musi tylko włożyć sw車j czubek palca w czujnik i zmierzone nasycenie hemoglobiny zostanie wykazane na wyświetlaczu lub ekranie pulsoksymetru.

Wiele chor車b dr車g oddechowych prowadzi do obniżenie nasycenia hemoglobiny w ludzkiej krwi.

Wskazania do zastosowania pulsoksymetru:

  • niewydolność oddechowa lub jej podejrzenie
  • monitorowanie stanu pacjenta:
    • w czasie znieczulenia og車lnego i bezpośrednio po jego zako里czeniu
    • podczas stosowania tlenoterapii
    • w trakcie każdego stanu ciężkiego chorego

Prawidłowy poziom saturacji tlenem wynosi od 95 do 99%.

Z klinicznie medycznego punktu widzenia bardzo ważne jest aby stwierdzić tak szybko, jak to możliwe nasycenie hemoglobiny u pacjenta, po to by lekarze mogli na czas rozpoznać problemy.

Home | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155